Blok lewej odnogi pęczka Hisa – symptomy, przyczyny oraz leczenie

Blok lewej odnogi pęczka Hisa (Ibbb) jest to zaburzenie przewodzenia komorowego, do którego może dojść w różnych przypadkach. Najczęściej występującym powodem jest zawał mięśnia sercowego, a także choroba niedokrwienna serca. Co więcej, wśród przyczyn określonej patologii wymienia się choroby, w których przypadku dochodzi do powstania modyfikacji organicznych w obrębie układu bodźców przewodzenia. Do określonych schorzeń zalicza się na przykład przerost lewej komory serca, powstały w rezultacie nadciśnienia tętniczego, wady serca, a ponadto kardiomiopatie. Działaniem, które pozwala na postawienie skuteczniej diagnozy, jest wykonanie badania, jakim jest echo serca. Leczenie choroby skupia się głównie na kuracji problemu, który spowodował wystąpienie bloku odnogi pęczka Hisa. Rokowania uzależnione są od elementu sprawczego.

Co to jest blok lewej odnogi pęczka Hisa?

Blok pęczka Hisa jest zjawiskiem, które nie daje swoistych symptomów. Podkreślić należy jednak fakt, że jest to bardzo poważna przypadłość, która dotyczy pracy serca. Może przyczyniać się do nasilania objawów chorób, które występowały u danej osoby wcześniej. Wymienia się tutaj na przykład niewydolność serca – Spostrzeżenia te są przypisywane kompetentnemu zespołowi redakcyjnemu serwisu Przydomowy Ogród.

Serce człowieka złożone jest z komórek mięśniowych, które ulegają kurczeniu na skutek impulsów, które do nich docierają. Układ, który ma charakter bodźcowo – przewodzący zbudowany jest z następujących elementów: węzła zatokowo-przedsionkowego, a ponadto przedsionkowo-komorowego oraz pęczka Hisa i jego prawej oraz lewej odnogi.

Dodatkowe lektury:  Ból zęba - domowe sposoby na radzenie sobie z zapaleniem i stanem zapalnym zębów

W sytuacji, gdy serce wykonuje prawidłową pracę impulsy, które pobudzają kardiomiocyty, przemieszczają się kolejno po strukturach określonego układu. Kształtują się w węźle zatokowo-przedsionkowym, przechodzą węzeł przedsionkowo-komorowy. W rezultacie przez odnogi pęczka Hisa przesyłane są do najdalej zlokalizowanych struktur nerwowych serca.

Gdy działanie wskazanego układu nie jest właściwe, dochodzi do powstania tak zwanych bloków serca. Ich nazwy, a także mechanizm różni się w zależności od tego, w którym miejscu doszło doproblemu dotyczącego pracy serca. Przykładem może być blok przedsionkowo-komorowy, w sytuacji gdy powstają zaburzenia rozmieszczaniu impulsów między komorami a przedsionkami. Warto wskazać także na tak zwane bloki śródkomorowe, wśród których wymienia się blok lewej odnogi pęczka Hisa.

blok lewej odnogi pęczka hisa
fot. Blok lewej odnogi pęczka Hisa i jego konsekwencje

Stan związany z blokiem lewej odnogi określany jest przez specjalistów jako specyficzny rodzaj zaburzenia rytmu serca. W przypadku tej nieprawidłowości nie pojawiają dodatkowe symptomy, które są wyczuwalne przez pacjenta. Zaburzenie wykrywane jest na skutek EKG lub echo serca. Zdarza się, że ciężki stan choroby niedokrwiennej serca przy obecności bloku pęczka Hisa doprowadza do powstania symptomów w formie duszności, a ponadto bólu w klatce piersiowej. Podkreślić trzeba fakt, że określone schorzenie przyczynia się do nasilenia objawów choroby niedokrwiennej serca, oraz niewydolności mięśnia sercowego.

Jakie wyróżnia się przyczyny bloku lewej odnogi pęczka Hisa?

Wśród przyczyn prowadzących do wskazanej nieprawidłowości wymienia się następujące choroby:

 • niedawno przebyty zawała serca,
 • choroba niedokrwienna serca w zaawansowanym stanie,
 • zapalenie mięśnia sercowego,
 • stenoza, czyli zwężenie zastawki aortalnej,
 • kardiomiopatia rozstrzeniowa.
Dodatkowe lektury:  Jak szybko i skutecznie pozbyć się opryszczki?

Podkreślić należy także fakt, że blok pęczka Hisa może uaktywnić się także na skutek innych patologii. Jedną z przyczyn opisywanej choroby borelioza, do której dochodzi na skutek ukąszenia przez kleszcza.

Blok lewej odnogi pęczka Hisa- objawy

W przypadku tej dolegliwości symptomy uzależnione są od schorzenia, które jest przyczyną LBBB. Dlatego też przy zaawansowanej chorobie niedokrwiennej serca występują bóle w klatce piersiowej, a także duszności. Same zaburzenie może nie wywoływać żadnych objawów. Może jednak przyczyniać się do nasilenia dolegliwości, które wynikają z obecności zupełnie innych schorzeń.

blok lewej odnogi pęczka hisa leczenie farmakologiczne
fot. Blok lewej odnogi pęczka Hisa i jego leczenie farmakologiczne

Jakie są sposoby rozpoznania określonego bloku serca?

Rozpoznanie bloku lewej odnogi pęczka Hisa następuje za pośrednictwem elektrokardiografii serca (EKG). Diagnoza określonej nieprawidłowości następuje w przypadku pojawienia się następujących patologii pracy serca:

 • zbyt długie kurczenie się komór serca, gdy lewa komora kurczy się dużo wolniej od prawej. Takie działanie doprowadza do tego, że sumaryczny czas kurczenia się komór jest znaczenie dłuższy (poszerzenie zespołu QRS powyżej 120 milisekund),
 • nie występuje wychylenie krzywej EKG (załamka R) po dolnym wychyleniu (załamka Q) (zespół QRS bądź RS w odprowadzeniach V1, V2 oraz V3).
 • szeroki, a także zazębiony załamek R w pewnych odprowadzeniach EKG,
 • modyfikacje w repolaryzacji komórek mięśnia sercowego, a więc powstanie zmian w ich powrocie do stanu podstawowego po skurczu. W przypadku bloku lewej odnogi pęczka Hisa zmiany ST oraz T przyjmują kierunek przeciwny do głównego wychylenia zespołu QRS.
  Blok lewej odnogi pęczka Hisa – leczenie
Dodatkowe lektury:  Liposukcja – co warto wiedzieć przed zabiegiem?

Leczenie określonej przypadłości uzależnione jest od elementu przyczyniającego się do ujawnienia się wskazanego schorzenia. Taka sama zasada występuje w przypadku rokowań – także są uzależnione od powodu prowadzącego do ukształtowania się bloku lewej odnogi pęczka Hisa.

blok prawej odnogi pęczka hisa leczenie
fot. Blok prawej odnogi pęczka hisa – jak wygląda leczenie ?

W związku z tym leczenie polega w pierwszej kolejności na zastosowaniu kuracji zwalczającej chorobę podstawową bądź odstawieniu lub zmianie środków farmakologicznych antyrytmicznych powodujących zaburzenie.

W przypadku gdy blok serca wystąpił u osoby, która cierpi na wcześniej zdiagnozowana chorobę niedokrwienną serca, niezbędnym działaniem jest zastosowanie bardziej intensywnego sposobu leczenia, które zapewni poprawę wydolności mięśnia sercowego.

Jeżeli blok lewej odnogi doprowadza do omdleń, trzeba zastosować rozwiązanie w postaci wszczepienia stymulatora serca. Popularnie jest on określany mianem rozrusznika serca.

Ważną kwestią jest to, że rokowania korzystniejsze są w przypadku, gdy schorzenie powstaje w rezultacie choroby niedokrwiennej serca niż gdy dochodzi do niego na skutek niedawno przeżytego zawału serca. Warto podkreślić, że w każdym przypadku nieprawidłowość wpływa na złą pracę serca. Co więcej, przyczynia się do zaburzeń w przewodzeniu bodźców, doprowadzając tym samym do osłabienia mięśnia sercowego, a także układu krążenia.


Comments