Czas odwyku – jakich zachowań unikać w towarzystwie osób, które przez niego przechodzą?

Alkoholizm jest poważną chorobą, która wyniszcza nie tylko samego alkoholika, ale także i jego najbliższych. Skutecznie degraduje życie rodzinne i wpływa na osłabienie więzi. Jednak rola bliskich osób jest nieoceniona. To właśnie oni jako pierwsi dostrzegają problem i próbują namówić osobę uzależnioną na leczenie alkoholizmu. Warto zatem bliżej poznać temat samej choroby oraz procesu wyjścia z nałogu.

Czym jest alkoholizm?

Alkoholizm to postępująca choroba, która wyniszcza organizm oraz psychikę osoby uzależnionej. Obejmuje ona ciało oraz umysł danej osoby. Charakteryzuje się niepohamowaną chęcią sięgnięcia po napoje procentowe. To przewlekłe, postępujące oraz potencjalnie niebezpieczne zaburzenie związane z kompulsywnym i nadmiernym spożyciem wyrobów alkoholowych. Alkoholizm charakteryzuje się utratą kontroli nad ilością konsumowanych trunków.

Statystyki:

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazuje, że od lat szkodliwe spożycie dotyczy ok. 18,6% Polaków, 11,3% pije ryzykownie, natomiast 7,3% nadużywa alkoholu. Statystyki wskazują, że w 2021 roku zanotowano najwyższe spożycie alkoholu od pierwszej połowy lat 90. Udział napojów spirytusowych, w przeliczeniu na czysty alkohol w 2021 roku wyniósł rekordowe 39,2%. Z kolei statystyki GUS mówią, że roczne spożycie napojów alkoholowych w 2021 roku na jednego mieszkańca wzrosło do 9,7 litra, gdzie w 2020 roku było to 9,62 litra. Na przestrzeni ostatnich kilku lat zauważalny jest wzrost wyrobów spirytusowych. Obecnie przeciętny Polak spożywa ok. 10 litrów czystego alkoholu. PARPA wskazuje, że alkoholizm w Polsce dotyka ok. 900 tys. osób, natomiast liczba osób nadużywających alkoholu sięga 2 mln.

Dodatkowe lektury:  Najbardziej bezpieczne soczewki kontaktowe to ...

Jakie są metody leczenia alkoholizmu?

Leczenie alkoholizmu może być refundowane przez NFZ lub odbywać się w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień np. Ośrodku Przebudzenie we Wrocławiu. Pierwsza możliwość jest bezpłatna, jednak wiąże się z koniecznością długiego okresu oczekiwania. Leczenie odbywa się za pomocą terapii ambulatoryjnej lub na oddziale zamkniętym. Druga możliwość jest płatna, jednak ośrodki odwykowe na Dolnym Śląsku oferują zakwaterowanie niemal od razu, bez konieczności oczekiwania na wolne miejsce. Takie rozwiązanie jest znacznie korzystne dla osoby uzależnionej, gdyż po podjęciu decyzji o zerwaniu z nałogiem, od razu otrzymuje on kompleksową pomoc. Leczenie alkoholizmu obejmuje detoksykację oraz psychoterapię, w tym terapię indywidualną oraz grupową.

alkohol grupa wsparcia.jpeg

Kiedy należy zdecydować się na odwyk?

Zazwyczaj pierwszymi osobami, które dostrzegają problem niekontrolowanego picia alkoholu, jest rodzina bądź osoby bliskie. Jednak walka z uzależnieniem wymaga świadomości i zrozumienia problemu. Stąd też to alkoholik musi zmierzyć się z własną chorobą. Kluczowe jest uświadomienie sobie istnienia uzależnienia oraz szczera chęć przezwyciężenia swoich słabości poprzez podjęcie leczenia. Właśnie wtedy należy zdecydować się na odwyk.

Jak wygląda przebieg odwyku?

Osoba zgłaszająca się na odwyk, w pierwszej kolejności poddawana jest detoksykacji. Oprócz odtruwania organizmu wyrównywany jest również poziom elektrolitów oraz witamin. Cały proces przebiega pod kontrolą specjalistów. Dalszym etapem jest psychoterapia, czyli terapia indywidualna oraz grupowa. Rozmowy z psychoterapeutą pozwolą zrozumieć mechanizm uzależnienia oraz poznać metody, które pomogą w utrzymaniu trzeźwości.  

Dodatkowe lektury:  Co oznacza skrót CBD?

Jakie trudności napotykają osobę, która zgłasza się na odwyk?

Odwyk wiąże się z koniecznością oczyszczenia organizmu z wszelkich toksyn i pozostałości po etanolu, czyli detoksykacją. Proces ten jest niebezpieczny, gdyż może wywołać szereg nieprzyjemnych skutków. Zaawansowany zespół abstynencyjny może prowadzić nawet do śmierci człowieka. Właśnie dlatego ważna jest kompleksowa opieka medyczna. W trakcie detoksu osoba uzależniona zmaga się z nieprzyjemnymi skutkami ubocznymi, spowodowanymi spożywaniem nadmiernej ilości alkoholu. Symptomy te, są jednak dokładnie obserwowane przez lekarzy oraz w razie konieczności łagodzone środkami farmakologicznymi. Dalszy etap odwyku odbywa się przy wsparciu psychologicznym.

 Jaka jest rola bliskich w procesie odwyku dla osoby uzależnionej?

Wyjście z nałogu to długotrwały proces, który wymaga ogromnej determinacji oraz motywacji. Nieocenione jest tutaj wsparcie i zrozumienie najbliższych. Świadomość, że trzeźwiejący alkoholik może polegać na swojej rodzinie będzie bardzo ważne. To właśnie najbliżsi często motywują do dalszego przezwyciężania trudności. Wspierają również w chwilach słabości czy zwątpienia. Co ważne, członkowie rodziny mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy w ośrodku leczenia alkoholizmu we Wrocławiu. Takie wsparcie pomoże zarówno im samym, jak i nakieruje na dalsze działania wobec osoby uzależnionej.

alkohol odmowa.jpeg

Jak zachowywać się przy osobie objętej odwykiem?

Osoba, która podjęła walkę o trzeźwe życie, potrzebuje od najbliższych wsparcia, zrozumienia i motywacji. Warto zatem wystrzegać się wszelkich oskarżeń, kłótni czy złości. Takie zachowania będą wywoływać niepotrzebne napięcie, stres, irytację oraz zdenerwowanie, a to prosta droga do ponownego sięgnięcia po alkohol. Swoje działania należy skoncentrować na motywowaniu oraz pomoc w pokonywaniu codziennych trudności. Właśnie dlatego ważne jest, aby rodzina skorzystała z pomocy psychoterapeutów, ponieważ alkoholizm nie dotyczy wyłącznie osoby uzależnionej, ale także jej najbliższych.

Dodatkowe lektury:  Przedwczesne objawy odklejania łożyska - jak rozpoznać

Niewątpliwie odwyk to skomplikowany i wieloetapowy proces, który wymaga determinacji i motywacji w dążeniu do życia w trzeźwości. Terapia uzależnień jest długotrwała i w zależności od stopnia uzależnienia może trwać nawet 3 miesiące. Podczas całego procesu nieocenione jest wsparcie najbliższych. Osoba uzależniona potrzebuje zrozumienia oraz motywacji do działania. Rodzina powinna wspierać trzeźwiejącego alkoholika na każdym etapie walki o swoje nowe życie.


Comments